امروز چهارشنبه 09 بهمن 1398
measurement.cloob24.com
0

انواع آزمون z

 1. آزمون z تک نمونه ای به منظور مقایسه ی میانگین یک نمونه با میانگین جامعه یا یک عدد ثابت: واریانس جامعه مشخص
 2. آزمون z به منظور مقایسه ی میانگین مربوط به دو جامعه: مقدار واریانس جوامع مشخص و برابر
 3. آزمون z به منظور مقایسه ی میانگین دو جامعه: مقدار واریانس مشخص و نابرابر
 4. آزمون z به منظور مقایسه ی یک نسبت با یک مقدار ثابت: توزیع دو جمله ای
 5. آزمون z به منظور مقایسه ی دو نسبت با یکدیگر (توزیع دو جمله ای)
 6. آزمون z به منظور مقایسه ی دو فراوانی (توزیع پواسون)
 7. آزمون z برای مقایسه ی یک مقدار ضریب همبستگی با یک مقدار ثابت
 8. آزمون z به منظور مقایسه ی دو ضریب همبستگی
 9. آزمون z به منظور مقایسه ی دو نسبت وابسته
 10. آزمون z به منظور بررسی فقدان قطعیت وقایع
 11. آزمون z به منظور مقایسه ی ارتباطات متوالی در طول گروهها
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه